En el següent quadre es detallen les dates de recepció de comandes en funció de la data de creació.

 

2018201820192019
Data límit d'entradaData d'entrega Data límit d'entradaData d'entrega
30 de juny 10 al 13 de juliol
  6 de gener  9 al 10 de gener
20 de juliol
3 al 5 de setembre   20 de gener 22 al 23 de gener
1 de setembre
9 al 10 de setembre   30 de gener 4 al 5 de febrer
10 de setembre  13 al 14 de setembre   10 de febrer
12 al 13 de febrer
17 de setembre 20 al 21 de setembre   20 de febrer
25 al 26 de febrer
24 de setembre 27 al 28 de setembre
  3 de març
5 al 6 de març
 1 d'octubre 4 al 5 d'octubre   10 de març
12 al 13 de març
8 d'octubre 11 al 12 d'octubre   20 de març
22 al 25 de març
15 d'octubre 18 al 19 d'octubre   30 de març
2 al 3 d'abril
22 d'octubre 25 al 26 d'octubre   10 d'abril
12 al 15 d'abril
29 d'octubre 1 al 2 de novembre
22 d'abril  24 al 25 d'abril
10 de novembre 13 al 14 de novembre 30 d'abril 2 al 3 de maig
20 de novembre 22 al 23 novembre 10 de maig 14 al 15 de maig
1 de desembre 4 al 5 de desembre 20 de maig 23 al 23 de maig
10 de desembre 12 al 13 de desembre 31 de maig 3 al 4 de juny
18 de desembre 20 al 21 de desembre 10 de juny 12 al 13 de juny
20 de juny 24 al 25 de juny