Política de privacitat

Finalitat de les dades recollides i consentiment al tractament

Pel que fa a l’article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’haurà d’informar de manera expressa, precisa i inequívoca de l’existència de fitxers o tractament de dades de caràcter personal. Aquestes dades s’emmagatzemaran i el fitxer que tindrà per finalitat l’enviament de comunicacions electròniques, com ara newsletters o posts. Serà imprescindible el que l’usuari empleni els camps marcats perquè es dugui a terme la finalitat exposada.

Rompoda.com es compromet a no cedir, compartir, vendre o transferir les dades a un tercer, sent el titular de les dades l’únic que tindrà accés als mateixos. Així mateix, rompoda.com queda exclòs de tota responsabilitat sobre les dades facilitades mitjançant els formularis i la veracitat d’aquests.

Segons el que disposa l’article 6 de la Llei 15/1999 esmentada anteriorment, el tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de l’usuari. En rompoda.com la prestació del consentiment exprés i inequívoc té lloc en el moment en què l’usuari accepta la política de privacitat mitjançant el procediment establert de doble opt-in.

Compliment de la normativa d’aplicació

Rompoda.com compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, rompoda.com informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

Com així es disposa en la Llei de Protecció de Dades, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de rompoda.com i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de rompoda.com.

L’usuari podrà exercitar el seu dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes que estableixen els següents apartats, en el supòsit de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat a la qual s’ha fet esment amb anterioritat.

 

Mesures de seguretat

Rompoda.com té establertes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal. Amb això es pretén evitar l’alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat de les dades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, com així es disposa l’article 9 de la Llei de protecció de dades i el títol VIII del RLOPD.

Exercici de Drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web rompoda.com, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a rompoda.com amb la referència “Protecció de dades / rompoda.com”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat adjuntat una fotocòpia del seu DNI i els motius de la seva sol·licitud a l’ adreça:

 

Gèneres de Punt Rompoda, SL

Carrer Gènere de Punt, 13 1er

08304 Mataró (Barcelona)

 

També podrà exercitar els drets ARCO, a través del correu electrònic: info@rompoda.com

 

Links

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per rompoda.com. Per això, rompoda.com no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a rompoda.com, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.