Avís legal

Segons el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, relativa als serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el prestador de serveis de la societat de la informació està obligat a disposar dels mitjans que permetin , tant als destinataris del servei com als òrgans competents, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta. És per això, que es facilita la següent informació:

 • Dades d’identificació: El titular del domini web és Gèneres de Punt Rompoda, SL (en endavant rompoda.com), amb CIF: B60746757, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 27966, foli 50 Secció General, full 126.018, inscripció B , i domicili a Carrer Gènere de Punt, 13 1er, 08304 Mataró, Barcelona. Correu electrònic: info@rompoda.com
 • La condició d’usuari és adquirida des del moment en el qual s’accedeix al lloc web rompoda.com, acceptant així els termes d’ús. L’usuari serà responsable de l’ús que ell mateix faci dels continguts proporcionats per rompoda.com, propietat d’aquest.L’usuari, es responsabilitza de no utilitzar els continguts de rompoda.com per:
 • L’usuari, es responsabilitza de no utilitzar els continguts de rompoda.com per:
  • Cometre accions no permeses per la llei o contràries a l’ordre públic oa la bona fe.
  • Divulgar o publicitar informació de tipus xenòfoba, racista, pornogràfica il·legal, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Ocasionar perjudicis en tots els sistemes de rompoda.com, dels proveïdors d’aquest o de terceres persones, així com infiltrar en els sistemes virus informàtics o un altre tipus de malware que tingui per objecte alterar el normal funcionament dels sistemes.
  • Tractar de suplantar la identitat d’altres usuaris, bé sigui accedint, utilitzant els seus comptes de correu o alterant missatges en nom seu.
 • El lloc web rompoda.com podrá eliminar los comentarios o mensajes que considere no sean apropiados para su publicación, por el contenido de los mismos. Véase xenófobos, racistas, pornográfico ilegales, o aquellos que atenten contra cualquier otro derecho fundamental. Asimismo, rompoda.com no se hace responsable de las opiniones u otros mensajes escritos por los usuarios en el blog o en otros lugares habilitados para este fin.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web i els elements continguts a la mateixa (vídeos, imatges, àudios, programari, textos, logotips, colors, estructura, disseny, etc.) són titularitat de rompoda.com. Tots els drets reservats.

Es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’autor, l’ús no autoritzat amb caràcter previ per rompoda.com, de qualsevol dels elements.

Aquesta totalment prohibit la distribució, reproducció i comunicació pública, així com la posada a disposició, de part o la totalitat dels continguts d’aquesta pàgina web amb fins comercials sense l’autorització de rompoda.com.

L’usuari podrà per al seu ús personal i privat, copiar, emmagatzemar en dispositius físics, imprimir i visualitzar, tots els elements d’aquesta web. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de rompoda.com. L’usuari no podrà suprimir, manipular, eludir o alterar els sistemes de seguretat o dispositius de protecció que estiguessin instal·lats en rompoda.com.

Exclusió de garanties i responsabilitats

No existirà responsabilitat, en cap cas, per part de rompoda.com, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar. Vegeu els següents exemples:

Lloc web no operatiu (per manteniments o altres casos); infecció per virus o malware en el contingut, tot i disposar el lloc web de totes les mesures de seguretat per impedir-ho; errors o omissions en el contingut.

Modificacions

Rompoda.comdisposa del dret de realitzar els canvis o modificacions que consideri oportuns en el lloc web. D’aquesta manera els continguts, serveis i la forma que aquests són mostrats podran ser modificats, eliminats o afegits en el lloc web.

 

Política d’enllaços

Aquelles persones o entitats que persegueixin realitzar o realitzin un hiperenlance des d’un altre lloc web al lloc rompoda.com haurà de complir les següents condicions.

 • No està permesa la reproducció parcial o total de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de rompoda.com.
 • No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el lloc web rompoda.com sense la seva prèvia autorització expressa.
 • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de rompoda.com, ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercia, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius propietat de rompoda.com, excepte si hi ha autorització expressa de aquest.
 • Els hipervincles realitzats des d’un altre lloc web, no comprometran a rompoda.com al coneixement i acceptació dels serveis i continguts mostrats en aquest lloc web, ni comportarà que hi hagi relació amb els administradors o titulars d’aquest.
 • Rompoda.com no es farà responsable ni dels continguts, ni dels serveis que puguin oferir-se en el lloc web des del qual es realitzi l’hipervincle.

Des del lloc web de rompoda.com es poden mostrar als usuaris enllaços a altres llocs web que poden ser propis o propietat i gestió de tercers. Aquests enllaços tenen l’únic propòsit d’oferir a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços, encara que rompoda.com no ofereix, ni comercialitza per si mateix ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos.

Rompoda.com no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Rompoda.com no assumeix cap responsabilitat, de cap manera, per qualsevol dany o perjudici, de qualsevol tipus, que pogués resultar de l’accés a aquests enllaços.

Dret d’exclusió

A aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, rompoda.com es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer.

Generalitats

Rompoda.com perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Rompoda.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre rompoda.com i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.